A lorivide, lamivudine és zidovudine hármas kombinációjával HIV fertőzött betegekben végzett előzetes vizsgálat virológiai és immunológiai analízise

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mail-benPDF
Cikk: 
Staszewski S és mtsai - AIDS, 10, F1, 1996.

Az európai (német, belga és angol) klinikusok és kutatók által végzett vizsgálat során elõször értékelték egy nem nucleoside természetû reverz transzkriptáz (RT) inhibitor, a loviride, egy nucleoside analóg RT inhibitor, a lamivudine (3TC) és a zidovudine (AZT) hármas kombinációjának hatékonyságát. A hármas kombinációt a loviride + AZT kettõs kombinációjával hasonlították össze.
 
A vizsgálatot 10-20 hármas, ill. kettes kombinációval kezelt betegen hajtották végre. A kezelést 24 héten át végezték, ezt egyes betegekben még további 12 héten át folytatták. A betegek elõrehaladott HIV betegségben szenvedtek. 8/10 ill. 7/10 beteg a két csoportból már korábban is részesült antiretrovirális kezelésben, medián CD4 sejtszámuk 154, ill. 91,5 volt. A kezelés kezdete elõtt minden beteg vérében kimutatható volt p24 antigén.
 
Eredmények
Mind a 20 beteg folyamatos kezelést kapott 24 héten át. A hármas kombinációs terápia napi 3x100 mg loviride-ból, 2x300 mg 3TC-bõl és 600 mg AZT-bõl állt. A kettõs kombinációs kezelésben részesülõk ugyanebben a dózisban kapták a loviride-ot és az AZT-t. A betegeket egy hónapon át hetente, majd havonta vizsgálták és vettek tõlük vért az immunológiai és virológiai vizsgálatokra.
 
A CD4 sejtszám alakulásában jelentõs különbségek alakultak ki a két csoport között. A hármas kombinációval kezelt betegekben a CD4 sejtszám maximálisan 74%-al emelkedett a kiinduló értékhez képest, és még a hatodik hónap végén is 42%-al volt ennél magasabb. Ezzel ellentétben a loviride+AZT csoportban csak átmeneti és kisfokú változások következtek be a kezelés során.
 
A p24 antigén szint medián értéke mindkét csoportban csökkenést mutatott, az értékek azonban, egy kivételével minden vizsgálati idõpontban alacsonyabbak voltak a hármas, mint a kettõs kombinációval kezeltekben. Az elõbbi csoportban 6/10 betegben a p24 szint alacsony maradt a kezelési periódus végén is. Két beteg teljesen p24 negatívvá vált és negatív maradt a 36. hét végén végzett ellenõrzõ vizsgálat során is.
 
16 betegben elvégezték a HIV RNS PCR-el történõ kvantitatív meghatározását is, itt is lényegesen alacsonyabb értékeket mértek a hármas kombinációval kezelt betegek vérében. A hármas kombinációs terápiában részesülõ betegek többségében igazolni lehetett a 3TC kezelésre jellemzõ M184V mutáció bekövetkezését (l. elõzõ cikket is).
 
Mellékhatások 5, ill. 6 betegnél voltak észlelhetõk, közülük 3, ill. 4 volt súlyos, a kezelést azonban csak 2, a kettõs kombinációval kezelt betegnél kellett megszakítani.
 
Megbeszélés
A loviride+3TC hármas kombinációval végzett vizsgálat igazolta, hogy ennek a kombinációnak az immunológiai és virológiai hatékonysága lényegesen jobb, mint a csak loviride+AZT kettõs kombinációé. A különbség annak ellenére is megmutatkozott, hogy mindkét csoport betegei elõrehaladott HIV betegségben szenvedtek, többségük már részesült antiretrovirális kezelésben és a 3TC rezisztenciát jelzõ mutánsok a hármas kombinációval kezeltek többségében kimutathatóvá váltak a kezelés során. Ez az eredmény arra mutat, hogy az M184V mutáció kialakulása in vivo is elõnyösen befolyásolja az egyéb antiretrovirális szerekkel végzett terápiás hatékonyságát (l. elõzõ cikket). Az eredmények bíztatóak és indokolttá teszik egy nagyobb multicentrikus vizsgálat elvégzését, amely már folyamatban van.