A szexuális magatartás változásai és HIV infekciók csökkenése thaiföldi fiatal férfiak között

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mail-benPDF
Cikk: 
Nelson, K. E. és mtsai. - New Engl. J. Med. 335, 297, 1996

Thaiföldön a HIV-járvány nem régen kezdõdött. 1988-ban vált nyilvánvalóvá, hogy a HIV-prevalencia drámai módon emelkedett az iv. kábítószerezõk között Bangkokban. Ekkor a kormány félévenként végzett surveillance vizsgálatot rendelt el, amelyet országszerte rendszeresen végeznek 1989 óta. Ennek során kiderült, hogy Thaiföld északi tartományaiban igen magas a HIV-prevalencia, különösen a prostituált nõk között. Válaszként ezekre az adatokra, a minisztérium egy 100%-os kondom-kampánynak nevezett programot indított el, melynek célja a biztonságosabb szex elterjesztése volt a bordélyházakban, és általában a fizetett szexet szolgáltatók körében. Ennek során kondomot osztottak szét a bordélyokban, intézkedéseket tettek, hogy minél több prostituált valóban be is tartsa az állandó kondomhasználat gyakorlatát. Ezzel párhuzamosan média-kampányt is indítottak a kondomhasználat propagálására.
 
Jelen vizsgálat célja e kampány hatásának a felmérése volt. Öt Észak-Thaiföldi katonai újonc csoportban végeztek párhuzamosan HIV-szerológiai és a szexuális magatartásra vonatkozó vizsgálatot 1991 és 1995 között. A Thai hadseregbe a behívás úgy történik, hogy minden 21 évet betöltõ férfinak jelentkezni kell a kiegészítõ parancsnokságon, ahol sorsolással döntik el, hogy behívják-e vagy nem. Mivel ennek során nem vesznek figyelembe kizáró okokat (pl. homoszexualitás, iv. kábítószer használat) az e vizsgálat során nyert adatok reprezentatívnak tekinthetõk Észak-Thaiföld fiatal férfilakosságára vonatkozóan.
 
A vizsgált egyéneknél ELISA módszerrel végezték a HIV antitest szûrést, melynek eredményét Western blot-al verifikálták. A fiatalokat egy civil kérdezõ biztos kérdezte ki. A kérdések a szociális és társadalmi helyzet mellett kiterjedtek a fiatal férfiak korábbi és friss (egy éven belüli) szexuális érintkezéseire nõkkel és férfiakkal, a kondom használatára, az orvosi anamnézisre, beleértve az eddig elõfordult nemibetegségeket, a korábbi mûtétekre és transzfúziókra, valamint a tetoválásra is. Természetesen rákérdeztek az intravénás és egyéb kábítószerek használatára, az alkoholfogyasztásra és a dohányzásra is.
 
Eredmények
Szerológiai vizsgálatot 6 (az 1991 májusában és novemberében, az 1993 májusában és novemberében, ill. az 1995 májusában és novemberében behívott) csoportban végeztek, melyek létszáma 745 és 935 között volt. Az utolsó csoport kivételével mindegyikben elvégezték a magatartásra vonatkozó felmérést is.
 
A fent felsorolt 6 csoportban a HIV prevalencia 10,4, 12,5, 12,3, 11,5, 6,7 és 6,8% volt, tehát 1993 és 1995 között a HIV-fertõzöttségi arány meredeken csökkent. Ezzel párhuzamosan csökkent a reaktív syphilis tesztek gyakorisága is (3,3%, 1,8% és 1,3% 1991-ben, 1993-ban és 1995-ben).
 
A szexuális magatartásban is igen jelentõs változásokat észleltek a vizsgált idõszak során. 1991 és 1995 között 7,7%-ról 12,7%-ra nõtt azok száma, akik behívásukig még egyáltalán nem éltek szexuális életet. 81,5%-ról 63,8%-ra csökkent azoknak a számaránya, akiknek valaha is volt prostituálttal dolga. Ennél lényegesen meredekebb (57,1%-ról 23,8%-ra) volt a csökkenés azoknak az arányában, akiknek a behívásukat megelõzõ évben volt prostituálttal szexuális kapcsolata. Az 1991-ben behívottaknak 61,0, az 1995-ös újoncoknak viszont már 92,8%-a használt kondomot akkor, amikor legutoljára prostituált szolgálatait vette igénybe. Nemibetegség az 1991-es újoncok 42,2, az 1995-ösöknek viszont már csak 15,7%-ának anamnézisében szerepelt. A nemibetegségek típusa a vizsgálat kikérdezéses jellege miatt nem volt pontosan megállapítható, azonban a nemi szervi fekéllyel járó betegségek arányszáma 1991 és 1995 között 19,5%-ról 3,4%-ra, a húgycsõ folyások elõfordulása pedig 36-ról 15%-ra csökkent.
 
A férfiakkal nemi életet folytatók arányszáma igen alacsony volt, de a vizsgált idõszak során emelkedett, 2,8%-ról 4,8%-ra. Az intravénás kábítószerezõk aránya is igen kicsiny volt, de szintén emelkedett 1,1%-ról 2,8%-ra.
 
Megvizsgálták azt is, hogy volt-e összefüggés a szexuális magatartás és a HIV-fertõzés kockázata között. A nemi élet 17 éves kor elõtt való elkezdése már az 1991-ben behívottak között is szignifikánsan, 1,82-szeresre emelte a HIV-infekció kockázatát, és ez a kockázat az 1995-ös újoncok között még magasabb, 3,34-szeres volt. A prostituáltakkal folytatott nemi érintkezés 1991-ben 10,5-szörös, 1995-ben 4,2-szeres HIV-fertõzöttségi kockázatot jelentett. Érdekes módon a kondom használata csak az 1991-es és 1993-as újoncoknál csökkentette szignifikánsan a HIV-infekciós rizikót, az 1995-ben behívottaknál inkább növelte, ekkor azonban már olyan kevés volt a kondomot nem használók aránya, hogy a vizsgálat nem volt értékelhetõ. Amint ez várható volt, minden csoportban jelentõs mértékben növelte a HIV-infekció kockázatát a nemibetegségek korábbi elõfordulása és az iv. droghasználat is.
 
Talán a legérdekesebb, a HIV-prevenciós kampány hatását legjobban mutató adatok abból az analízisbõl származtak, amelyben azt vizsgálták, hogy van-e összefüggés a HIV-prevalencia és a között, hogy az újoncok melyik évben kezdték el a fizetett szex igénybevételét. Rendkívül éles különbséget kaptak. Míg azoknak a férfiaknak, akik 1992-ben vagy korábban létesítettek elõször szexuális kapcsolatot prostituálttal 11,5%-a HIV-fertõzöttnek bizonyult, addig a között a 138 férfi közül, akik prostituáltat 1992 után kerestek fel elõször, csak 1 (0,7%) fertõzõdött meg. Ez a különbség érvényes volt az 1993-as és 1995-ös újoncokra is. Ez a változás nagyjából egybeesik a 100%-os kondom kampány kezdetével.
 
Megbeszélés
A vizsgálat reprezentatív jellege miatt sokkal alkalmasabb a Thaiföldön folytatott HIV-prevenciós kampányok hatásosságának felmérésére, mint az eddigi, bizonytalanabban értékelhetõ eljárásokkal folytatott vizsgálatok eredményei. A 21 éves korban végzett vizsgálat azért is elõnyös, mert ekkor még nem nagyon régen kezdték el a vizsgált egyének a nemi életet, és így ennek részleteire még pontosan vissza tudnak emlékezni.
 
A vizsgálat adatai arra mutatnak, hogy 1991 óta az Észak-Thaiföldön élõ serdülõ és fiatal felnõtt férfiak szexuális magatartása jelentõsen megváltozott. Drámai mértékben megnõtt azok arányszáma, akik a prostituáltakkal való nemi érintkezés során kondomot használnak. Ezzel párhuzamosan azok arányszáma is jelentõs mértékben, kevesebb, mint a felére csökkent, akik a behívásukat megelõzõ évben prostituáltat kerestek fel. Ennek szerzõk szerint a kampányok hatása mellett az is az oka lehet, hogy egyre többen találkoznak környezetükben AIDS-esekkel és lehetnek tanúi ezek szenvedéseinek. A szexuális magatartásbeli változások validitását megerõsíti a nemibetegségek elõfordulásának drámai csökkenése is a vizsgált idõszak során.
 
Rendkívül biztatónak tartják szerzõk azt az adatot, hogy a HIV-fertõzés kockázata igen jelentõsen, csaknem a tizedrészére csökkent az egész csoporthoz viszonyítva azoknál a férfiaknál, akik elõször csak 1993-ban vagy késõbb folytattak nemi érintkezést prostituálttal. Ez reményt ad arra, hogy a további években behívottaknál a HIV-prevalencia tovább csökken, ha a magatartás változások tartósaknak bizonyulnak.
 
A magatartás változásban nagy valószínûséggel a prostituáltakkal folytatott nemi érintkezések ritkulása és a kondomhasználat elterjedése volt a döntõ jelentõségû. Maguk a prostituáltak ugyanis Észak-Thaiföldön mai is jelentõs százalékban HIV-fertõzöttek. Több felmérés is tanúsítja, hogy Észak-Thaiföld bordélyházaiban a prostituált nõk között a HIV-prevalencia 50% vagy még ennél is magasabb. Ez a következõ tényezõkkel magyarázható: 1) A HIV-fertõzés kockázata ma is magas, hiszen általában éjszakánként 5-10 férfivendéget fogadnak e prostituáltak. Az is növeli a prostituáltak kockázatát, hogy az alacsony HIV-rizikójú kliensek nem keresik már fel õket, tehát a jelenlegi kliensek között nagyobb a HIV-fertõzöttek arányszáma. 2) Sok nõ még a 100%-os kondom-kampány kezdete elõtt fertõzõdött. 3) Bár az alkalmi kliensekkel e nõk csaknem mindig kondom védelmében közösülnek, a kondomhasználatra gyakran nem kerül sor, amikor a nemi érintkezés nem-fizetõ partnerrel vagy rendszeres klienssel történik. 4) A kondom-szakadás is legalább 4%-ban fordult elõ.
 
A 100%-os kondom-kampány sikere arra mutat, hogy a fertõzõdés valószínû helyére koncentrált intézkedések lényegesen hatékonyabbak a fejlõdõ országokban a HIV fertõzés prevenciójára, mint azok, amelyek a szexuális magatartás változásait kizárólag felvilágosítás és nevelés útján igyekeznek elérni. A Thaiföldi kampány ennél sokkal komplexebb volt. Minden egyes helyen, ahol pénzért szexuális szolgáltatást nyújtanak, biztosították a kondom-ellátást, bátorították, sõt kényszer intézkedésekkel is elõsegítették az óvszer használatát, és ezen felül fel is világosították a médián keresztül az embereket arról, hogy milyen szexuális viselkedési módok rejtik magukban a HIV-fertõzõdés kockázatát.
 
Szerzõk hangsúlyozzák, hogy a Thaiföldi típusú kampányok mellett számos más eszközzel is csökkentehetõ lesz majd a jövõben a HIV-infekció terjedése. Ilyenek pl. a biztonságos, hatékony és társadalmilag is elfogadható hüvelyi vírusgátló szerek, vagy a hatékony HIV-vakcinák kifejlesztése. Ezek azonban ma még kutatási stádiumban vannak. Szerzõk azonban remélik, hogy addig is amíg ezek a kutatások eredményt hoznak, az egészségügyet irányítók szerte a. világban tanulni fognak a Thaiföldi kondom-használatot elterjesztõ kampány figyelemre méltó sikerébõl.